The Smurfs Dance Party – Šmoulové

Taka šmoula, šmoulinka, koumák, kutil a mnoho dalších postavièek vèetnì Gargamela, z legendárního kresleného seriálu Šmoulové se pøedstavují na Nintendo Wii.

Ve høe Smurfs Dance party založené na populárním Just Dance budete tanèit spoleènì s vaší oblíbenou šmoulí postavièkou na nejrùznìjší hudební žánry.

Èekají na vás písnièky jako Walk This Way, Blame it on the Boogie, One of the Boys od Katy Perry, Barbra Streisand od Duck Sauce a mnoho dalších ale i písnièky z posledního CD Šmoulù: Mr. Smurftastic, Who Let The Smurfs Out, The Noisy Smurf, nebo We Like To Smurf It.