Harry Potter a Relikvie smrti část 2.

Ve druhé èásti Relikvie smrti se v rolích Harryho Pottera a jeho pøátel vydáte na nebezpeènou a velmi naléhavou výpravu s cílem najít a znièit zbývající viteály a s nimi i zdroj životní energie lorda Voldemorta. Postupnì navštívíte všechny známé i dosud neznámé lokality a vaše kroky budou smìøovat k nevyhnutelnému epickému støetu mezi dobrem a zlem, jehož výsledek rozhodne o osudu kouzelnického svìta a školy v Bradavicích.

Bojovat budete jako Harry, Hermiona, Ron, Ginny, Seamus, Neville, Molly Weasleyová nebo profesorka McGonagallová. Souèástí hry je také režim pro více hráèù, ve které budete bránit zemi proti temným silám jako jeden velký tým.