Ultimate Mortal Kombat

Bojová sága Mortal Kombat proslula vedle skvìlé zábavy i velmi naturálním vizuálním zpracováním a variabilními možnostmi zakonèování zápasù známých jako „Fatality“. Pod názvem Ultimate Mortal Kombat se ukrývá velmi vydaøená konverze tøetího pokraèování automatové verze oblíbené bojové série rozšíøená o nejlepší prvky z logického rychlíku Mortal Kombat: Deception. Vìru vydaøená kombinace – obzvláštì pak i s pøihlédnutím k jedineèné šanci pomìøit síly paží i ducha s živým protivníkem skrze lokální multiplayer!