Tournament of Legends

Tournament of Legends je tradièní bojová akèní hra s deseti rùznými charaktery z øecko øímské mytologie. Hráèi používají Wii Remote a Nunchak, aby vyvolali jak horizontální tak i vertikální útoky. Pro postup do dalšího kola musí být protihráè poražen 3x bìhem 90 sekundových kol. Pøestávky jsou povoleny, tak aby rváèi mohli zregenerovat své vybavení i životnost.

Hra má offline split screen multiplayer.

Herní vlastnosti

  • velké, plnì animované, 3D charaktery
  • 10 mýtických legend a 2 odemknutelní
  • 10 bodných a seèných zbraní
  • 40 plnì animovaných magických útokù
  • možnost obchodování a výmìny zbraní s ostatními charaktery
  • interaktivní tréningová aréna pro vylepšení výkonù

Minimální konfigurace
– Nintendo Wii
– Nintendo Remote
– Nintendo Nunchak