Touchmaster

Velmi rozmanité vysoce interaktivních minihry, které udìlali z Touchmaster mimoøádnì oblíbenou hru, jsou nyní dostupné kdekoli a kdykoli prostøednictvím hry Touchmaster vyvinuté exkluzivnì pro Nintendo DS. Touchmaster se pøirozenì hodí pro dotekovou obrazovku a stylus Nintenda DS a je perfektní pro rychlou herní akci. Každý si mùže vybrat pøesnì podle sebe v palety 23 klasických Touchmaster miniher, vèetne Trivia, Solitaire, GemSlide nebo MahJonggu.

Prostøednictvím Nintendo DS Wi-Fi Connection se mohou hráèi pøipojit k Midway Tournament Network kvùli vysokému bodovému poøadí, turnajùm a dennímu hodnocení.

Hra obsahuje tìchto 23 miniher:
– Gem Slide
– Crystal Balls
– Hot Hoops
– MahKi
– Mah Jonng Pairs
– Pond Kings
– Pairs
– Target 21
– 3 Peak Deluxe
– Pyramid 13
– Power Cell
– Solitaire
– Artifact
– 5 Star General
– Double Take
– Go Wild
– Up Lift
– Times Square
– Word Search
– Triple Elevens
– Trivia
– Pick Up Six
– Wordz