Tiger Woods PGA Tour

Není divu, že se na Nintendo DS øítí i nejlepší golfová hra všech dob. Reálná grafika, licencovaní hráèi a høištì, zábavný postup stále výše. To vše už dobøe znáte, na DS ale novì s vìrným ovládáním pomocí stylusu.

Hra nabízí:

– šest kompletních reálných høiš

– unikátní dotykový systém

– propracovaný režim legend Tour