Tiger Woods PGA Tour 11

Doveïte svùj tým k vítìzství v Tiger Woods PGA Tour 11. Bojujte o svou èest a za svou zemi na turnaji Ryder Cup ve Walesu, domovì pravého Ryder Cupu 2010. Hrejte jako profesionál s použitím vylepšené techniky úderu s novým Wii MotionPlus ovladaèem a vyzkoušejte si True-view, zbrusu nový pohled vlastní osoby, díky kterému zažijete pravý, autentický a interaktivní zážitek golfového klání.

Zúèastnìte se Ryder Cupu
Vyberte si svùj tým a puste se do turnaje Ryder Cup na høišti Celtic Manor. Turnajový mód vám nabízí úplnou kontrolu nad soupiskami, zápasy, délkou turnaje i schopností nastavit si podmínky pro co nejlepší zážitek z hraní. Ryder Cup mód je výbornou volbou pro celou rodinu, kdy mùžete hrát jako ètveøice, dva týmy po dvou a nebo jako jednotlivci.

Wii MotionPlus vylepšen!
Tiger Woods PGA Tour 11 dotáhl mechaniku úderù s Wii MotionPlus ovladaèem k dokonalosti díky možnostem nastavení Advanced Plus a Tour Pro. Advanced Plus nesleduje jenom rotaci úderu, ale i jak rovnì jste odpálili. Ète totiž virtuální cestu vaší hole. Tour Pro vylepšuje tuto mechaniku tak, že mìøí i bod ve kterém jste se míèku dotkli, takže je možné míèek tøeba i netrefit.

True-view
Zažijte Tiger Woods PGA Tour 11 ve zcela nové perspektivì – z pohledu první osoby. Teprve nyní máte naprostou volnost pohybu s holí, zatímco sledujete míèek shora, a to pøed úderem i po nìm.