The Smurfs – Šmoulové

Taka šmoula, šmoulinka, koumák, kutil a mnoho dalších postavièek vèetnì Gargamela, z legendárního kresleného seriálu Šmoulové se pøedstavují na Nintendo DS.

Ve høe Smurfs na vás èeka množství zábavných miniher a propojených pøíbìhù Šmoulù, chystajících se na festival Modrého mìsíce ve své vesnièce a jsou napadeni zlým Gargamelem.