The Sims 2

Hra The Sims™ zmìnila na pøelomu tisíciletí pohled na poèítaèové hraní a brzy se stala PC hrou èíslo 1 všech dob. Teï pøichází i na herní konzole.

Možnosti hry:

Exluzivní pøíbìh – poznejte otevøený svìt Simsù jako majitel hotelu, postarejte se o pohodlí svých hostù, peèujte o nì a zajistìte jejich opìtovné návraty.

Všechno v 3D – kompletní 3D svìt zvýšuje už tak bezvadnou hratelnost – zkoumejte ho ze všech úhlù. Obsahuje 10 miniher, které lze hrát pøes dotykový display.

Staòte se DJem – použijte mikrofon vašeho DSka, a vytvoøte si vlastní hudební songy! A své nejlepší songy nabídbìte k prodeji pøes Nintendo DS wireless pøipojení.