The Sims 2 Castaway

Popis:

Pøekonejte divokou pøírodu a nauète se pøežít na tropickém ostrovì. Postavte si pøíbytek, vytvoøte si nástroje, objevujte užiteèné poklady a odkryjte prastaré tajemství, které se ukrývá hluboko v džungli. Zaènìte se svými Sims nový život troseèníkù!

Hlavní rysy:

Pøežij!

– Pomož Simíkùm splnit základní nároky na pøežití.

Prozkoumej rùznorodý ostrov

– Zkoumejte rozmanité nové prostøedí: pláže, jeskynì, laguny, džungli, pláò i sopeèné pohoøí.

Vyrob si všechno

– Vybuduj svùj nový život z trosek. Vytváøej nástroje, postav si chatrè i její zaøízení, ušij si obleèní a také tvoø umìní & zábavu.

Sbírej a shromažïuj

– Lov ryby, chytej zvíøata, sbírej mušle, pìstuj rostliny, najdi poklad podle mapy.

Prosperuj nebo uteè!

– Vybudujte si komfortní život v luxusu nebo uteète zpátky do civilizace.