The Sims 2 Apartment Pets

V novém pøíbìhu na Nintendu DS se Simíci pøestìhují do bytu. Jejich úkolem bude peèovat o rùzné domácí mazlíèky, mj. roztomilé koèièky a pejsky, plazící se hady, køeèky, pestrobarevné ptáky a nìžné králíèky. Zvíøátkùm se musí dostat patøièného zacházení, aby zùstala veselá, zdravá a dobøe vypadala. Vydìlané simoleony pak Simíci mohou investovat do vybavení perfektního bytu nebo za nì nakupovat zvíøecí doplòky, jako klobouèky, botièky a hraèky. Hráèi mohou využívat dotykovou obrazovku Nintenda DS a stylusu k hraní zábavných miniher a odemykat nové pøedmìty jak pro Simíky, tak i pro jejich domácí mazlíèky. V jedné z miniher mohou dokonce pøimìt tancovat hada pískáním do mikrofonu Nintenda DS, který poslouží jako hudební nástroj.