Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition

13. záøí oslavil Super Mario jedno významné služební výroèí. Bylo to pøesnì 25 let od vydání prvního dílu Super Mario Bros. v Japonsku a Nintendo bere tuto jedineènou událost jako pøíležitost, nachystat všem fanouškùm speciální dárek. Super Mario All-Stars 25th Anniversary je sbìratelská kolekce všech ètyø dílù Super Mario Bros., které vyšly pro Nintendo Entertainment System (NES), která navíc pøichází spolu se speciálním bookletem a bonusovým hudebním CD s výbìrem tìch nejlepších skladeb z Mariových dobrodružství.

Na herním DVD naleznete tituly Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 a Super Mario Bros.: The Lost Levels, avšak nikoli v pùvodní osmibitové grafice, nýbrž v enginu, který jako by z oka vypadl grafickému stylu šestnáctibitového Super Mario World, který vyšel pro Super Nintendo (SNES). Ovládací schéma se však nezmìnilo, a tak vám pro ovládání plnì postaèí ovladaè Wii Remote, který budete držet obìma rukama (tzn. v jeho vodorovné poloze).

Stránky speciálního bookletu, který spíše pøipomíná menší knížku, se zabývají pøíbìhem Super Maria a minulostí jeho videoherních zážitkù. Pøiložené CD se soundtrackem obsahuje mimo jiné nezapomenutelné melodie ze Super Mario Bros., kompozice ze Super Mario 64 a Super Mario Sunshine a také orchestrem nahrané skladby ze Super Mario Galaxy 2.

minimální konfigurace
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote