Star Wars The Force Unleashed

Temná strana Síly reprezentována nadìjným a oddaným uènìm samotného Darth Vadera slibuje odtajnit v nekoneèném univerzu galaxie Star Wars zcela nové skuteènosti. V roli Darth Vaderova nohsleda se tedy pøesunete do nepøíliš vyjasnìného období spadajícího kamsi mezi dìj Star Wars: Epizoda III Pomsta Sithù a Star Wars: Epizoda IV Nová Nadìje a na stranì démonických zlosynù budete usilovat o nekompromisní vyhlazení øádu rytíøù Jedi. Dojde i na zcela zásadní rozhodnutí, která navždy zmìní osud všech obyvatel svìta Hvìzdných Válek.