Star Wars Lethal Alliance

Akèní støíleèka z prostøedí Hvìzdných válek na míru ušitá potenciálu Nintenda DS. A už fandíte jakémukoliv odstínu Síly, možnost vydat se coby vùdkynì rebelù Rianny Saren na intergalaktickou okružní jízdu a postavit se posluhovaèùm Impéria prostì nemùžete minout. Dìjovì Lethal Alliance
spadá do období mezi Epizodou III: Pomsta Sithù a Epizodou IV: Nová nadìje. Rianna bude mít po ruce užiteèného pomocníka: spolehlivého a oddaného droida jménem Zeeo, jehož schopnosti mají pro další postup ve høe zcela zásadní úlohu. Jinými slovy: kam se ani obratná a útlounká Rianna neprocpe, nastrèí Zeea. Nekoneèné dálavy Hvìzdných válek skrývají stále mnoho nezodpovìzených otázek a odpovìdi na nì lze nalézt právì v tomto herním titulu.