Spore Hero

Je hlavním tématem opravdu pøežití? Spore vám nabízí možnost hrát tak, jak sami chcete.

Jak moc je tento ekosystém rozmanitý? Ve Spore mùžete naplno rozvinout svou kreativitu – pomocí integrovaných kreativních nástrojù si udìlejte cokoli vás napadne.

Nebude vadit, když na chvíli galaxii opustím? Ve Spore budete mít v tvorbì a øízení vašich pøíšerek na jejich objevitelských cestách zcela volnou ruku.

Je to stejné, jako byste si pøedstavili dárek pro boha, který dostane ke svým prvním narozeninám: minivesmír k tvoøení v jediné krabici.