Spore Hero Arena

Po úspìchu Spore Creatures pro Nintendo DS, katapultuje Spore Hero Arena pro tutéž platformu hráèe do 3D galaxie, plné zábavy a intenzivních soubojù v arénì.