Sonic and Sega All star racing

Užijte si závodní zábavu s postavièkami ze stáje Segy, se starým známým Sonicem v èele. Èeká na Vás 24 tratí, které jsou inspirovány rùznými hrami ze Sega univerza. Pøednost mají lokace z her s ježkem Sonicem, nicménì vyskytují se i lokace z jiných her. Pro maximální zábavu má každá postava “eso v rukávu”, speciální All-star chvat, založený na pùvodní høe, ze které charakter pochází.

  • Závoïte na vzrušujících tratích po hradbách støedovìkého hradu, bujných pralesech èi uspìchaných mìstech, založených na oblíbeném svìtì SEGA
  • Ujmìte se postav, jako jsou Sonic, Dr. Eggman, Tails, AiAi, Amigo a dalších, z nichž každý má své vlastní vozidlo a unikátní vlastnosti