Ratatouille

Ratattouile nabízí veselý a vzrušující výlet do oblasti akèních adventur. Hra zatáhne hráèe do hlubokého, prchavého a rychlého hraní hry, která je naplnìna zábavnými minihrami, odvážnými loupežemi, šíleným pronásledováním a divokými honièkami.

Hra nabízí:
– Hraní hry s jednou postavou
– Multiplayer mód až pro 4 hráèe
– Bezpoèet nepøátelských postav (kuchaøi ovládající nože, jedovatý hmyz)
– Velká rozmanitost misí (navigaèní stezka, sbírání síru, hledání karet s recepty
– Okrajové hazardy a hádanky
– Licencovaný hlas a úryvky z filmu Ratatouille
– Více než 30 originálních misí plných pohybujících se pøekážek a zlých nepøátel