Pro Evolution Soccer 2010

PES
2010 obsahuje nejvíce
novinek v historii celé série
– vylepšení doznává každý
prvek hry. Ještì lepší hratelnost
èiní z tohoto titulu
nejrealistiètìjší fotbalovou
simulaci, jaká je v souèasnosti
k dispozici.