Részvételi feltételek és Adatvédelmi irányelvek – „Nintendo Labo Alkotói Verseny” (Európa)

Részvételi feltételek

 1. A versenyben való részvételre jogosult minden, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, Oroszországban („Résztvevői országok”), Görögországban, Dél-Afrikában („Terjesztői országok”), Svédországban, Dániában, Norvégiában, Finnországban (közösen egy „Terjesztői ország”), a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban (közösen egy „Terjesztői ország”) lakóhellyel rendelkező személy, kivéve a Szervező alkalmazottait, megbízottjait valamint azok közeli hozzátartozóit, illetve minden olyan személyt, aki szakmailag részt vesz a verseny lebonyolításában.
 2. A Résztvevői országokban megrendezett Helyi Versenyek (lásd 7. szakasz) valamint az Európai Verseny (lásd 8. szakasz) szervezője a Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Németország („Nintendo”). A Terjesztői országokban megrendezett Helyi Versenyek szervezője az adott ország hivatalos helyi Nintendo-terjesztője, amelyeket a support.nintendo.com weboldalon az ország kiválasztásával találhat meg.
 3. A versenyben való részvétel ingyenes. A részvétel és a nyerési esélyek nincsenek Nintendo-termék vásárlásához kötve. A résztvevőknek hozzáféréssel kell rendelkezniük egy Nintendo Switch konzolhoz valamint egy Nintendo Labo csomaghoz. A jelentkezéshez Nintendo Fiók regisztrációja szükséges (amihez el kell fogadni a Nintendo Fiók Szerződést). A versenyben való részvételhez internetkapcsolat szükséges. A versenyben Gyermek Fiókkal nem lehet részt venni. A 15 éves és annál fiatalabb (minimum 3 éves) jelentkezők nevében Nintendo Fiókkal rendelkező szüleik vagy törvényes képviselőik nevezhetnek. Egyetlen személy vagy csapatok egyaránt jelentkezhetnek, ahol a csapat egyetlen nevezőnek, és győzelem esetén egy nyertesnek számít. A csoportos részvételhez elég, ha a csapat egyetlen tagja rendelkezik Nintendo Fiókkal.
 4. A versenybe való nevezéssel a jelentkező, valamint csapatok esetén minden csapattag elfogadja ezeket a Részvételi feltételeket. A 16 éven aluli nevezők jelentkezésükkel kifejezik, hogy szüleik/törvényes képviselőik a Részvételi feltételek ismeretében és azokkal összhangban hozzájárultak nevezésükhöz. A csapat nevében jelentkezést benyújtó személyek nevezésükkel kijelentik, hogy a csapat minden tagja hozzájárult, hogy nevükben elfogadja a Részvételi feltételeket. Ha a csapat tagjai 16. életévüket nem töltötték be, és a csapat jelentkezését benyújtó felnőtt nem a gyermek(ek) szülője/törvényes képviselője, a felnőtt kijelenti, hogy a csapat minden, 16 éven aluli tagja esetében rendelkezik a szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával ahhoz, hogy a gyermek nevében elfogadja ezeket a Részvételi feltételeket.
 5. A verseny 2018. július 19-én, [time]-kor veszi kezdetét. Jelentkezéseket 2018. szeptember 7-én, 23:59-ig lehet benyújtani. A szervező nem tehető felelőssé azért, ha a nevezés technikai hibák folytán vagy más okokból meghiúsul, vagy a megadott időszakon belül nem lehetséges.
 6. A versenyben való részvétel a Résztvevői országokban a következőképpen történik:

A részvételhez a nevezőknek a [link] weboldalra kell feltölteniük és beküldeniük a saját maguk által készített fényképeiket vagy videóikat saját, személyre szabott Toy-Con alkotásaikról, és/vagy közzétenniük a valamely közösségi média felületen (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) már korábban megosztott ilyen jellegű fotóikra vagy videóikra mutató linkeket.

 1. A versenyben való részvétel a Terjesztői országokban:

Terjesztői országokban a versenyben való részvétel és a nevezés beküldésének menetéről az adott ország hivatalos helyi Nintendo-terjesztőjének hivatalos weboldalán közzétett, a versennyel kapcsolatos bejelentéséből tájékozódhatnak.

 1. Résztvevői és Terjesztői országokban egyaránt:

A nevezők a következő három kategóriában pályázhatnak:

 1. „Alkotás”: A beküldött fotó vagy videó olyan Toy-Con kreációt mutat be, amely a nevező saját, eredeti alkotása.
 2. „Dekorálás”: A beküldött fotó vagy videó olyan Toy-Con kellék, amit a nevező eredeti ötlete alapján tett egyedivé.

iii. „Gyermek”: A kategóriába 12 éves vagy annál fiatalabb gyerekek nevezhetnek, és a beküldött fotó vagy videó olyan Toy-Con eszközt mutat be, amely a nevező eredeti alkotása vagy saját ötlete alapján dekorálta azt.

A jelentkezők minden kategóriában többször is nevezhetnek. A részvétel egyszerre több kategóriában is lehetséges.

 1. Minden Részvevői országban és minden Terjesztői országban a felelős szervező által kinevezett, független zsűri bírálja el a pályázatokat, és kiválaszt 2-5 döntőst, a legjobb Toy-Con alkotásokkal/dekorációkkal, amelyeket a legeredetibbnek és legkreatívabbaknak ítéltek mindhárom kategóriában, az összes résztvevő közül, az adott Résztvevői országban vagy Terjesztői országban. Ezek közül a döntősök közül minden Résztvevői országban és Terjesztői országban ugyanaz a zsűri kiválaszt kategóriánként egyetlen helyi győztest (a „Helyi győztes”), a legjobb Toy-Con alkotással/dekorációval (a „Helyi versenyben”), amit a legeredetibbnek és legkreatívabbnak találtak. A Résztvevői országok és a Terjesztői országok döntőseit és Helyi győzteseit a verseny lezárását követő 14 napon belül a jelentkezési lapon megadott telefonszámon vagy az adott döntős/győztes Nintendo Fiókjával regisztrált email-címen értesítik, és e-mailes értesítés esetén a címzettnek az értesítés megérkezését követő két (2) napon belül válaszolnia kell teljes neve és levelezési címe megadásával. Ha a döntős vagy Helyi győztes nem válaszol az értesítésre, vagy nem a megadott időn belül teszi azt, a szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy helyettesítő győztesnek adja át. A nyereményeket csak a Résztvevői országokban vagy Terjesztői országokban található címekre kézbesítik. A nyereményeket azok európai megjelenését követően kézbesítik.
 2. Minden Résztvevői ország és minden Terjesztői ország összes Helyi győztese közül egy független, a Nintendo által kinevezett zsűri választ ki kategóriánként egyetlen európai győztest (az „Európai győztes”) a legjobb Toy-Con alkotással/dekorációval (az „Európai versenyben”), amit a legeredetibbnek és legkreatívabbnak találtak. Az Európai győzteseket a kiválasztást követő 14 napon belül a jelentkezési lapon megadott telefonszámon vagy az adott döntős/győztes Nintendo Fiókjával regisztrált email-címen értesítik, és e-mailes értesítés esetén a nyertesnek az értesítés megérkezését követő két (2) napon belül válaszolnia kell teljes neve és levelezési címe megadásával. Ha az Európai győztes nem válaszol az értesítésre, vagy nem a megadott időn belül, a szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy helyettesítő győztesnek adja át. A nyereményeket csak a Résztvevői országokban vagy Terjesztői országokban található címekre kézbesítik. A nyereményeket azok európai megjelenését követően kézbesítik.
 3. A nyeremények:

Minden döntős, akit nem választanak ki Helyi győztesként, a következő nyereményben részesül: 1 db különdíj (kb. értékben)

Minden Helyi győztes a következő nyereményben részesül: 1 pár Joy-Con kontroller (Nintendo Labo dizájn) és 1 db különdíj (kb. értékben)

Minden Európai győztes a következő nyereményben részesül: 1 db Nintendo Switch játékkonzol (Nintendo Labo dizájn) + 1 db különdíj (kb. értékben)

Győztes csapatok egyetlen győztesnek számítanak.

 1. Más nyeremény vagy pénznyeremény-alternatíva nincs. Előre nem látható körülmények esetén a szervező fenntartja a jogot, hogy bármelyik nyereményt helyettesítse azonos vagy nagyobb értékű jutalommal.
 2. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a versenyt előzetes bejelentés nélkül bármely időpontban leállítsa, felfüggessze vagy módosítsa abban az esetben, ha előre nem látható, és reális befolyásán kívül álló körülmények akadályozzák a verseny tervezett lebonyolítását, különösképpen hardver- vagy szoftvermeghibásodás, jogosulatlan harmadik személy beavatkozása vagy mechanikai, technikai, illetve jogi, a szervező reális befolyásán kívül eső problémák fennállása esetén. A szervező nem vállal felelősséget elveszett, elkésett vagy hibás nevezésekért, vagy a továbbítás közbeni számítógépes hibákért. A parancsfájlokkal, makrókkal és automatizált módszerekkel generált nevezések érvénytelennek minősülnek.
 3. Nevezésük feltöltésével és benyújtásával a résztvevők kijelentik és garantálják, hogy eredetileg birtokolják vagy megszerezték a jogokat, amelyek a pályázatuk benyújtásához szükségesek, ide értve, de nem kizárólagosan minden szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, szabadalmat vagy más tulajdonjogot. Különösen abban az esetben, ha a résztvevő olyan anyagot tölt fel, amelyben más személyek is megjelennek, feltétlenül szükséges, hogy a szereplők hozzájárulását előzetesen megszerezze, az alábbi használati jogokkal összhangban. Továbbá minden résztvevő beleegyezik, hogy nem tölt fel és nyújt be olyan pályázatot vagy más anyagot, ami sérti harmadik fél nyilvánossági, adatvédelmi, portrékra vonatkozó, szerzői jogait, védjegyeit, üzleti titkait, szabadalmait és más tulajdonjogait. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a pályázatot a versenyből, ha úgy ítéli meg, hogy a nevezés támadó, gyalázkodó tartalmú, sérti harmadik fél jogait, vagy a versenyben való részvételre alkalmatlannak tartja.
 4. Felhasználási jogok:
  1. A nevező (vagy kiskorú nevező esetén a nevező szülője vagy törvényes képviselője) a szervezőnek jogdíj-mentes használati jogot biztosít a pályázati anyag bármilyen célú felhasználására, különösen reklámozási célokra és promóciós eseményeken való használatra, ide értve, de nem kizárólagosan az anyag bármilyen formában és bármilyen médiafelületen (nyomtatott vagy elektronikus formában, interneten, televízióban, rádióban, mozikban, stb.) való reprodukcióját, terjesztését és kiadását, valamint a pályázat nyilvánosság számára való hozzáférhetőségének biztosítását, valamint ugyancsak ideértve a beküldött anyag átdolgozását (színezés, csökkentés, sokszorozás, stb.).
  2. A beküldött anyag használatára vonatkozó jog határozatlan ideig és területi korlátozás nélkül biztosított. A jogok harmadik fél részére is átadhatóak vagy továbblicencelhetőek, különösképpen – korlátozás nélkül – a Nintendo kapcsolt vállalkozásainak, valamint abban az esetben, ha a szervező nem a Nintendo, a Nintendónak, korlátozásoktól mentesen.
  3. A szervező biztosítja, hogy a pályázati anyag használata során nem tünteti fel a nevezőt rossz fényben, de egyébiránt nincs korlátozva a pályázati anyag felhasználásában. A résztvevők lemondanak a jogukról, hogy a végleges terméket, videoklipet, reklámkiadványt, videoszkriptet vagy az azokkal kapcsolatosan használt nyomtatott anyagot megvizsgálják és jóváhagyják.

 

 1. A szervező felelőssége változatlanul fennáll a halálból, végtagvesztésből vagy egészségkárosodásból fakadó olyan károkért, amelyek a szervező törvényes képviselőjének vagy megbízott ügynökének szándékos vagy gondatlan kötelességszegéséből származnak, valamint olyan károk tekintetében, amelyek a szervező, törvényes képviselője vagy megbízott ügynöke által elkövetett csalásból, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett kötelességszegéséből fakadnak. Ugyanez vonatkozik a Termékfelelősségi törvény hatálya alá tartozó kárigényekre valamint a szervező által adott garanciákra.

A szervező felelőssége olyan, a szerződésre jellemző, előrelátható károkra korlátozódik, amelyek a szervező törvényes képviselőjének vagy megbízott ügynökének gondatlanul elkövetett, alapvető szerződéses kötelezettségekre vonatkozó kötelességszegésének róhatóak fel, és nem halálból, végtagvesztésből, egészségkárosodásból származnak, illetve nem vonatkoznak a Termékfelelősségi törvény hatálya alá. Alapvető szerződéses kötelezettségeknek azok a kötelességek számítanak, amelyek teljesítése a verseny megfelelő lebonyolításához szükséges, és amelyek teljesülésében a résztvevők jellemzően megbízhatnak.

A szervező nem felelős semmilyen kárért, ami a fenti két bekezdésben említetteken kívül eső okokból származik.

 1. A szervező nyilvánosságra hozhatja a Helyi győztesek és Európai győztesek keresztneveit, vezetéknevük kezdőbetűjét, nicknevüket, lakóhelyük nevét a megfelelő értesítési időszakban a szervező hivatalos weboldalán, hivatalos Facebook, Twitter vagy Instagram felületén, vagy hivatalos YouTube csatornáján. A szervező a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kötelezhető a nyertesek nevének és megyéjének kérésre történő felfedésére hatóságok és más érdekelt felek részére.
 2. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizzen minden jelentkezést és győztest, ide értve, de nem kizárólagosan a résztvevők korát és részvételre való jogosultságukat, és dönthet úgy, hogy megtagadja a nyeremény átadását, és visszavonja az arra vonatkozó jogosultságot, abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a résztvevő megsértette ezeket a Részvételi feltételeket, vagy bármely olyan utasítást, ami a versenyben való részvétel feltételét képezte.
 3. Ezen Részvételi feltételek a német törvények hatálya alá tartoznak. A Nintendo Fiók Szerződés és a Nintendo Fiók Adatvédelmi irányelvek rendelkezései is alkalmazandóak.


 

Adatvédelmi irányelvek a Résztvevői országokban rendezett Helyi versenyekre és az Európai versenyre vonatkozóan

A Nintendo of Europe GmbH („Nintendo”, „mi”), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Németország által meghirdetett Nintendo Labo Alkotói Verseny (Európa) (a „Verseny”) Résztvevői országainak (lásd a Részvételi feltételek 1. szakaszát) lakosaira, akik a Résztvevői országokban rendezett Helyi versenyeken (lásd a Részvételi feltételek 7. szakaszát) részt vesznek, valamint az Európai versenyben (lásd a Részvételi feltételek 8. szakaszát) résztvevőkre a Nintendo Fiók Adatvédelmi irányelvek mellett ezek a versenyre vonatkozó adatvédelmi irányelvek (az „Adatvédelmi irányelvek”) egyaránt vonatkoznak. Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27 – „GDPR”) értelmében az adatkezelő a Nintendo. A Nintendo tiszteletben tartja a résztvevők adatvédelmi jogait, és elismeri a személyes adatok védelmének fontosságát.

 1. Az általunk gyűjtött és kezelt adatok köre: A versenyben való részvételhez meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, életkorát, levelezési címét, email-címét, telefonszámát, amennyiben közösségi média posztot oszt meg, Facebook-, Twitter-, Instagram- és/vagy Youtube-felhasználónevét, valamint be kell küldenie az egyedileg tervezett vagy egyedileg dekorált, és a versenybe benevezett Toy-Con kellékekről készített fotóit/videofelvételeit.
 2. Hogyan használjuk a gyűjtött adatokat – Az adatkezelés célja:
 • Az információk gyűjtésének és kezelésének célja, hogy a nevező Versenyben való részvételét lehetővé tegyük, megszervezzük és adminisztráljuk. Email-címére ahhoz van szükségünk, hogy a Versenyben való részvételére vonatkozóan értesítéseket küldhessünk. A döntősök, Helyi győztesek és Európai győztesek levelezési címét a nyeremények kézbesítésére használjuk. Az ezen 2.1 szakaszban említett adatkezelés jogalapja a Verseny lebonyolítása és feldolgozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
 • A döntősök, Helyi győztesek és Európai győztesek keresztnevét, vezetéknevük kezdőbetűjét, városát, nicknevét a Nintendo közzéteheti hivatalos weboldalán és/vagy hivatalos Facebook, Twitter vagy Instagram felületein, vagy hivatalos YouTube csatornáin. Az adatkezelés jogalapját a GDPR cikkely (1) bekezdés b) pontja képezi. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a döntősök és győztesek kilétét közzétegyük, hogy ezzel bizonyítsuk, hogy a nyeremények kiosztásra kerültek. A résztvevőknek jogában áll bármikor, sajátos helyzetükből adódó okokra hivatkozva kifogást emelni adataik ilyen jellegű kezelésével szemben. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
 1. Felhasználói kommunikáció: Amikor e-mailt küld, vagy más módon felveszi a kapcsolatot a Nintendóval, üzenetét arra használjuk, hogy kéréseit/kérdéseit feldolgozzuk, és azokra válaszoljunk. Ezen jellegű adatkezelés a jogalapja a kért szolgáltatás teljesítése (a GDPR 6. Cikkely (1) bekezdés b) pontja szerint).
 2. Kinek van hozzáférése az adatokhoz:
 • A résztvevő győzelme esetén nevét és levelezési címét a csomagküldő szolgáltató részére átadjuk, hogy nyereményét kézbesíthessük. A feldolgozás jogalapja a nyeremény kiszállítása és a Verseny tervszerű lebonyolítása (a GDPR 6. Cikkely (1) bekezdés b) pontja alapján).
 • A vonatkozó adatvédelmi követelményeknek megfelelően a Nintendo harmadik felet is bevonhat adatfeldolgozóként, és a résztvevők személyes adatait a Nintendo nevében eljáró harmadik fél adatfeldolgozóval megoszthatja, hogy az a Versenyhez kapcsolódó szolgáltatást nyújthasson. Amennyiben ilyen harmadik fél adatfeldolgozók az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül működnek, azok vagy olyan országban működnek, amelyről az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy megfelelő szintű biztosítékokat érvényesít, vagy a megfelelő szintű adatvédelem biztosítva van olyan, szabványos adatvédelmi rendelkezések által, amelyeket az Európai Bizottság fogadott el, és amelyek betartásában a Nintendo és a harmadik fél adatfeldolgozó megállapodott.
 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak addig tároljuk, ameddig a Verseny céljainak teljesítéséhez szükségesek, vagy – amennyiben a vonatkozó jogszabály hosszabb adattárolási és megőrzési időt ír elő – a törvény által előírt adattárolási és megőrzési időtartamnak megfelelő ideig. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. Különösképpen abban az esetben, ha a résztvevő él a személyes adatai feldolgozásával szembeni kifogásemelés jogával, személyes adatait, amelyeket a kifogásolt céllal feldolgoztunk, haladéktalanul töröljük, kivéve abban az esetben, ha más jogalap is létezik, amely indokolja az adatok további kezelését és megőrzését, vagy amennyiben a vonatkozó törvényi szabályozás az adatok megőrzését írja elő.
 2. A résztvevő jogai a GDPR rendelkezéseinek megfelelően: Különösen, de korlátozás nélkül, az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében az alábbi jogokkal rendelkezhet:
  • Hozzáférési jog: A résztvevőnek joga van megerősítést szerezni tőlünk arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, és bármikor jogában áll hozzáférni az általunk tárolt személyes adatokhoz. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
  • A személyes adatok helyesbítéséhez való jog: Ha a résztvevő személyes adatait feldolgozzuk, arra törekszünk, hogy megfelelő intézkedések végrehajtása által a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek azon célok érdekében, amelyekre személyes adatokat gyűjtöttük. Ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor a résztvevőnek joga van az ilyen adatok helyesbítéséhez. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az ezen Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
  • A személyes adatok törléséhez vagy a feldolgozás korlátozásához való jog: A résztvevőnek joga van hozzá, hogy személyes adatait töröltesse, vagy személyes adatainak feldolgozását korlátozza. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az ezen Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
  • Az adatok átviteléhez való jog: A résztvevőnek joga van a magára vonatkozó, valamint az általa megadott személyes adatok strukturált, általánosan használt, és gépileg olvasható formában történő átvételéhez, illetve azok más adatkezelő felé történő továbbításához. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az ezen Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
  • Kifogásemelés joga: A résztvevőnek joga van a jelen Adatvédelmi irányelvekben részletesen tárgyaltaknak megfelelően kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásával szemben.
  • Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga: A résztvevőnek joga van panaszt benyújtani az Európai Unióban található adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Panaszával Hessen német szövetségi tartomány adatvédelmi felügyelő hatóságához fordulhat.
 3. Kapcsolatfelvétel és adatvédelmi tisztviselő: Ha bármilyen kérdése van ezen Adatvédelmi irányelvekkel és a Nintendo adatfeldolgozási tevékenységeivel kapcsolatban, vagy ha a GDPR szerinti jogait gyakorolni kívánja, kérjük, forduljon a Nintendo of Europe GmbH-hoz, „Attn.: Legal Department” (Jogi osztálynak címezve), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Németország, vagy e-mailben a privacyinquiry.noe@nintendo.de címen. Felveheti a kapcsolatot a Nintendo adatvédelmi tisztviselőjével is: Nintendo of Europe GmbH, „Attn.: Legal Department” (Jogi osztálynak címezve), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Németország vagy e-mailben a dataprotectionofficer@nintendo.de címen.

 

Adatvédelmi irányelvek a Terjesztői országokban rendezett Helyi versenyekre vonatkozóan

Ezek a Helyi versenyekre vonatkozó adatkezelési irányelvek (az „Adatvédelmi irányelvek”) érvényesek a Terjesztői országok (meghatározás a Részvételi feltételek 1. szakaszában) lakosaira, akik részt vesznek a Nintendo adott országban hivatalos helyi terjesztője (a „Szervező”, „mi”) által szervezett Nintendo Labo Alkotói Verseny Helyi versenyein (a „Helyi verseny”). A hivatalos helyi terjesztőt a support.nintendo.com weboldalon a megfelelő ország kiválasztásával lehet megtalálni. Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27 – „GDPR”) értelmében az adatkezelő a Szervező. A Szervező tiszteletben tartja a résztvevők adatvédelmi jogait, és elismeri a személyes adatok védelmének fontosságát.

 1. Az általunk gyűjtött és kezelt adatok köre: A Helyi versenyben való részvételhez meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, életkorát, levelezési címét, email-címét, telefonszámát, amennyiben közösségi média posztot oszt meg, Facebook-, Twitter-, Instagram- és/vagy Youtube-felhasználónevét, valamint be kell küldenie az egyedileg tervezett vagy egyedileg dekorált, és a versenybe benevezett Toy-Con kellékekről készített fotóit/videofelvételeit.
 2. Hogyan használjuk a gyűjtött adatokat – Az adatkezelés célja:
 • Az információk gyűjtésének és kezelésének célja, hogy a nevező a Helyi versenyben való részvételét lehetővé tegyük, megszervezzük és adminisztráljuk. Email-címére ahhoz van szükségünk, hogy a Helyi versenyben való részvételére vonatkozóan értesítéseket küldhessünk. A döntősök és Helyi győztesek levelezési címét a nyeremények kézbesítésére használjuk. Az ezen 2.1 szakaszban említett adatkezelés jogalapja a Helyi verseny lebonyolítása és feldolgozása (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pontja).
 • A döntősök és Helyi győztesek keresztnevét, vezetéknevük kezdőbetűjét, városát, nicknevét a Szervező közzéteheti hivatalos weboldalán és/vagy hivatalos Facebook, Twitter vagy Instagram felületein, vagy hivatalos YouTube csatornáin. Az adatkezelés jogalapját a GDPR cikkely (1) bekezdés b) pontja képezi. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a döntősök és győztesek kilétét közzétegyük, hogy ezzel bizonyítsuk, hogy a nyeremények kiosztásra kerültek. A résztvevőknek jogában áll bármikor, sajátos helyzetükből adódó okokra hivatkozva kifogást emelni adataik ilyen jellegű kezelésével szemben. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
 1. Felhasználói kommunikáció: Amikor e-mailt küld, vagy más módon felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, üzenetét arra használjuk, hogy kéréseit/kérdéseit feldolgozzuk, és azokra válaszoljunk. Ezen jellegű adatkezelés a jogalapja a kért szolgáltatás teljesítése (a GDPR 6. Cikkely (1) bekezdés b) pontja szerint).
 2. Kinek van hozzáférése az adatokhoz:
 • A Helyi versenyek győztesei (a „Helyi győztesek”) automatikusan részt vesznek a Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Németország („Nintendo”) által szervezett Európai versenyben. A Nintendo által szervezett Európai versenyben való részvétel lehetővé tételéhez a Helyi győztesek alábbi adatait továbbítjuk a Nintendo felé: keresztnév, vezetéknév, életkor, postacím, a Helyi győztes email-címe, a Helyi győztes Facebook-, Twitter-, Instagram- és/vagy Youtube-felhasználóneve, a Helyi győztes által a Helyi versenybe beküldött képek/videók, amelyek bemutatják az általa egyedileg megalkotott vagy dekorált Toy-Con kelléket. Az adatkezelés jogalapja a Helyi győztesek Európai versenyben való részvételének biztosítása (a GDPR 6. Cikkely (1) bekezdés b) pontja szerint). Az átadott, Helyi győzteseket érintő adatok feldolgozása a Nintendo Résztvevői országokban rendezett Helyi versenyekre és az Európai versenyre vonatkozó Adatvédelmi irányelveivel összhangban történik, és a Nintendo a Helyi győzteseket érintő adatokat a Terjesztői országokban rendezett Helyi versenyekre vonatkozó Adatvédelmi irányelveinek megfelelően dolgozza fel és kezeli.
 • Amennyiben a résztvevő döntősként vagy Helyi győztesként került kiválasztásra, nevét és levelezési címét a csomagküldő szolgáltató részére átadjuk, hogy nyereményét kézbesíthessük. A feldolgozás jogalapja a nyeremény kiszállítása és a Helyi verseny tervszerű lebonyolítása (a GDPR 6. Cikkely (1) bekezdés b) pontja alapján).
 • A vonatkozó adatvédelmi követelményeknek megfelelően a Szervező harmadik felet is bevonhat adatfeldolgozóként, és a résztvevők személyes adatait a Szervező nevében eljáró harmadik fél adatfeldolgozóval megoszthatja, hogy az a Helyi versenyhez kapcsolódó szolgáltatást nyújthasson. Amennyiben ilyen harmadik fél adatfeldolgozók az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül működnek, azok vagy olyan országban működnek, amelyről az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy megfelelő szintű biztosítékokat érvényesít, vagy a megfelelő szintű adatvédelem biztosítva van olyan, szabványos adatvédelmi rendelkezések által, amelyeket az Európai Bizottság fogadott el, és amelyek betartásában a Szervező és a harmadik fél adatfeldolgozó megállapodott.
 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak addig tároljuk, ameddig a Helyi verseny céljainak teljesítéséhez szükségesek, vagy – amennyiben a vonatkozó jogszabály hosszabb adattárolási és megőrzési időt ír elő – a törvény által előírt adattárolási és megőrzési időtartamnak megfelelő ideig. Ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. Különösképpen abban az esetben, ha a résztvevő él a személyes adatai feldolgozásával szembeni kifogásemelés jogával, személyes adatait, amelyeket a kifogásolt céllal feldolgoztunk, haladéktalanul töröljük, kivéve abban az esetben, ha más jogalap is létezik, amely indokolja az adatok további kezelését és megőrzését, vagy amennyiben a vonatkozó törvényi szabályozás az adatok megőrzését írja elő.
 2. A résztvevő jogai a GDPR rendelkezéseinek megfelelően: Különösen, de korlátozás nélkül, az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében az alábbi jogokkal rendelkezhet:
 • Hozzáférési jog: A résztvevőnek joga van megerősítést szerezni tőlünk arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, és bármikor jogában áll hozzáférni az általunk tárolt személyes adatokhoz. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez való jog: Ha a résztvevő személyes adatait feldolgozzuk, arra törekszünk, hogy megfelelő intézkedések végrehajtása által a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek azon célok érdekében, amelyekre személyes adatokat gyűjtöttük. Ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, akkor a résztvevőnek joga van az ilyen adatok helyesbítéséhez. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot ezen Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
 • A személyes adatok törléséhez vagy a feldolgozás korlátozásához való jog: A résztvevőnek joga van hozzá, hogy személyes adatait töröltesse, vagy személyes adatainak feldolgozását korlátozza. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az ezen Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
 • Az adatok átviteléhez való jog: A résztvevőnek joga van a magára vonatkozó, valamint az általa megadott személyes adatok strukturált, általánosan használt, és gépileg olvasható formában történő átvételéhez, illetve azok más adatkezelő felé történő továbbításához. E jog gyakorlása érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az ezen Adatvédelmi irányelvek 7. szakaszában leírtak szerint.
 • Kifogásemelés joga: A résztvevőnek joga van a jelen Adatvédelmi irányelvekben részletesen tárgyaltaknak meglelően kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásával szemben.
 • Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga: A résztvevőnek joga van panaszt benyújtani az Európai Unióban található adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Panaszával Hessen német szövetségi tartomány adatvédelmi felügyelő hatóságához fordulhat.
 1. Kapcsolatfelvétel és adatvédelmi tisztviselő: Ha bármilyen kérdése van ezen Adatvédelmi irányelvekkel és a Szervező adatfeldolgozási tevékenységeivel kapcsolatban, vagy ha a GDPR szerinti jogok valamelyikét kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba országa lakóhely szerint illetékes hivatalos forgalmazójával a support.nintendo.com címen a megfelelő ország kiválasztásával.

Felveheti a kapcsolatot a Szervező adatvédelmi tisztviselőjével is:

 • Ha Ön Görögországban él: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a info@cdmedia.gr címen.
 • Ha Ön Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon vagy Lengyelországban él: Martin Sarkozi, +421 905 228 892, vagy Martin Sarkozi, +421 905 228 892.
 • Ha Ön Svédországban, Dániában, Norvégiában vagy Finnországban él: Bergsala Dataskyddsombud, Box 102 04, 434 23 Kungsbacka, Svédország
 • Ha Ön Dél-Afrikában él: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a support@nintendo.co.za címen.