Mutasd meg, hogy mekkora rajongó vagy és nyerj egy mini SNES konzolt!

Az új mini Nintendo Classic konzol megjelenése alkalmából úgy döntöttünk tartunk egy nyereményjátékot. A játék 3 fordulós lesz, mindhárom fordulóban a játékosok a tudásukat és kreativitásukat bizonyítva nyerhetnek pontokat. A három fordulók alatt legtöbb pontot nyerő játékosok jutalomban részesülnek és a 3 forduló után legnagyobb összpontszámmal rendelkező játékosok pedig a következő díjakat vihetik haza:

Fődíj: Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System
2. hely: Pokkén Tournament DX Nintendo Switch játék
3. hely: Póló és Nintendo-s ajándékcsomag

Az első forduló feladata október 1-én kerül ki a Nintendo forgalmazó Magyarország Facebook oldalunkra, 18:00-kor.

 

Nyereményjáték szabályzat

A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a ConQuest entertainment a.s. (székhely: Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, Cseh Köztársaság, cg.:26467909, továbbiakban, mint: „Szervező”).
A nyereményjáték lebonyolítását a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldal végzi.
A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

1. Nyereményjáték leírása:
Szervező 2017.09.29-én hirdeti meg a jelen nyereményjátékot a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldalon, “Mutasd meg, hogy mekkora rajongó vagy és nyerj egy mini SNES konzolt!” néven.
3 szakaszra bontott vetélkedő, melyben a nevezőknek pontokat kell gyűjtenie. A különböző feladatok pontos meghatározását és időpontjait a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldalon tesszük közzé.

2. Résztvevők:
A Nyereményjáték kizárólag a Magyarország területén élő, 15. életévét betöltött természetes személy vehet részt. A nyeremény átvételéhez egy 18 éven aluli versenyzőknek szülői/gondviselői hozzájárulás szükséges!
A nyereményjátékban nem vehetnek részt: A ConQuest entertainment a.s. (székhely: Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, Cseh köztársaság) munkavállalói és és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói.

3. Nyeremények
Fődíj: Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System
2. hely: Pokkén Tournament DX Nintendo Switch játék
3. hely: Póló és Nintendo-s ajándékcsomag

4. Kiértesítés:
A nyertesekkel a facebook üzenetküldő szolgáltatásán keresztül vesszük fel a kapcsolatot, a játék lezárását követően. A nyertesnek 7 naptári napja van nyereményéért jelentkezni.

5. Nyeremények átruházása:
A nyeremények másra át nem ruházható át, pénzre nem váltható. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes nem jelentkezik a nyereményért az erre fennálló határidőn belül, úgy a nyereményt a Szervező tulajdonában marad.

6. Adatvédelem
A Játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárul, hogy nevét és képét közzétegye a Szervező a Nintendo Magyar forgalmazó facebook oldalon. A Szervező nem tárol a személyes adatokat a Játékosokról.

7. Általános rendelkezések
A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár a Játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.