Játszd el, hogy Nintendo Switch konzollal játszol és nyerj egy valódit!

Hogyan képzeled el a mindennapjaidat egy Nintendo Switch konzollal? Nyomtasd ki, faragd, építsd meg a saját Nintendo Switch replikádat és készíts egy fotót arról, ahogy te vagy családtagod játszol rajta! A készített képet tedd közzé saját Facebook profilodon publikusan a #SwitchHungary taggel a kép leírásában és máris esélyed van megnyerni egy valódi Nintendo Switch konzolt!

Személyenként 3 képpel indulhattok és egy független zsűri választja ki majd a legjobban sikerült vagy épp legkreatívabb képeket.

A legjobb képeket és a nyertesek nevét közzétesszük a Facebook oldalunkon is.

Nyeremények:

  • Fődíj: Nintendo Switch konzol + The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch verzió)
  • 2. díj:  The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch verzió)
  • 3. díj: Egy választható figura a 2017 március 3-án megjelenő amiibo an amiibo figurák közül
    (The Legend of Zelda: Breath of the Wild amiibo sorozat: Link (Íjász), Link (Lovas), Guardian, Zelda, Bokoblin)

 

Nyereményjáték szabályzat

A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a ConQuest entertainment a.s. (székhely: Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, Cseh Köztársaság, cg.:26467909, továbbiakban, mint: „Szervező”).
A nyereményjáték lebonyolítását a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldal végzi.
A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

1. Nyereményjáték leírása:

Szervező 2017.02.14-én hirdeti meg a jelen nyereményjátékot a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldalon, “Játszd el, hogy Nintendo Switch konzollal játszol és nyerj egy valódit!” néven, mely 2017.03.02-ig tart.
Az eredményt 2017.03.03-án teszik közzé a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldalon.
A nyereményjátékban azok a felhasználók (továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a #SwitchHungary kulcsszóval ellátva nyilvánosan közzétesznek egy fényképet a saját facebook profiljukon, melyen a versenykiírásnak megfelelően saját
maguk vagy családtagjaik egy házilag készített Nintendo Switch konzol replikával játszanak.
Minden nevező maximum 3 képpel nevezhet.A képek értékelését egy független zsűrí végzi.

2. Résztvevők:

A Nyereményjáték kizárólag a Magyarország területén élő, 15. életévét betöltött természetes személy vehet részt. A nyeremény átvételéhez egy 18 éven aluli versenyzőknek szülői/gondviselői hozzájárulás szükséges!
A nyereményjátékban nem vehetnek részt: A ConQuest entertainment a.s. (székhely: Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, Cseh köztársaság) munkavállalói és és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói.

3. Nyeremények
Fődíj: Nintendo Switch konzol + The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch verzió)
2. díj:  The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch verzió)
3. díj: Egy választható figura a 2017 március 3-án megjelenő amiibo an amiibo figurák közül
(The Legend of Zelda: Breath of the Wild amiibo sorozat: Link (Íjász), Link (Lovas), Guardian, Zelda, Bokoblin)

4. Kiértesítés:
A nyertesekkel a facebook üzenetküldő szolgáltatásán keresztül vesszük fel a kapcsolatot, a játék lezárását követően. A nyertesnek 7 naptári napja van nyereményéért jelentkezni.

5. Nyeremények átruházása:

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes nem jelentkezik a nyereményért az erre fennálló határidőn belül, azaz 7 naptári napon belül nem veszi át, úgy a nyereményt a Szervező tulajdonában marad.

6. Adatvédelem

A Játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárul, hogy nevét és képét közzétegye a Szervező a Nintendo Magyar forgalmazó facebook oldalon. A Szervező nem tárol a személyes adatokat a Játékosokról.

7. Általános rendelkezések

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár a Játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Nintendo Forgalmazó Magyarország Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.