Mortal Kombat: Armageddon

Tato bojová hra nabízí kromì jiného více než 60 bojovníkù z celého univerza Mortal Kombat (minulé, souèasné i budoucí), revoluèní módy “Vytvoø si bojovníka” a “Vytvoø si osudový mód” i “Výbojový mód” a “Mód vytrvalosti” a slibuje tak nejkompletnìjší, intenzivní smrtící bojovou zkušenost, kterou do této doby mohli hráèi zažít.