Midnight Play

Jedná se o sbírku oblíbených her od Gameloftu z mobilních telefonù pro Nintendo DS. Obsahuje následující hry: Midnight Pool 3D, Midnight Hold´em Poker, Midnight Bowling, Block-Breaker Deluxe a Platinum Solitaire. Hrát mùžete sami anebo až v šesti hráèích v napínavých turnajích.
Všechny hry se ovládají velmi intuitivnì a využívají schopností DSka: ovládání stylusem s dotykovým displejem, pìkná a pøehledná 3D grafika.

Obsahuje hry:

Midnight Pool 3D

 • 3 rozdílná pravidla kuleèníku: Americká verze 8 koulí, Britská verze 8 koulí anebo 9 koulí
 • Vytvoøte si vlastní kuleèníkové stoly apod.
 • Obsahuje hitovku od Lynryd Skynryds „Sweet Home Alabama“

Midnight Hold´em Poker

 • 3 rozdílné módy: Quick Play (rychlá hra), Heads Up a Career (kariéra)
 • 7 protivníkù s rozdílnými silami a slabostmi

Midnight Bowling

 • 6 rozdílných módù: Instant Play, Tournament (turnaj), Practice (trénink), Game vs. CPU (hra proti poèítaèi), Game vs. Other (hra proti jinému høáèi) a Challenge (výzva)
 • 6 protivníkù s rozdílnými silami a slabostmi
 • Obsahuje hitovku od Beyonce „Naughty Girl“

Platinum Solitaire

 • Typická solitaire a 5 dalších variant: Golf, FreeCell, Pyramid, Spider a Yukon
 • 6 rozdílných kasin, které vypadají jinak a mají jiné rozhazovaèe karet.

Block-Breaker Deluxe

 • 50 úrovní, 5 bosù, 11 typù kamene, 14 druhù power-upu
 • Hráè kontroluje hru stylusem nebo pøímo prstem po dotykovém displeji