Mario & Sonic At The Olympic Winter Games

Mário a Sonic se opìt støetávají v jedné høe, tentokrát v zimní olympiádì, kde se dosytosti vydovádí jak na snìhu, tak i na ledu, dokonce pod záštitou oficiální olympijské licence.

S Mariem a Sonicem se podíváte do Vancouveru v Kanadì, kde se budou odehrávat nadcházející zimní Olympijské hry. Zápolení a soupeøení v disciplínách si užijí hráèi všech vìkových kategorií a schopností. Kromì klasického ovládání Wiimotem a Nunchukem je podporován i Wii Balance Board.

Hlavní rysy :
– Hráèi si mohou vybrat ze všech legendárních postavièek Nintenda a od pøedchozí olympiády jich pøibylo i nìkolik dalších.
– Hráèi všech vìkových kategorií se lehce nauèí hru ovládat jak v singleplayeru, tak v multiplayerovém klání.
– Hráèi všech vìkových kategorií se lehce nauèí hru ovládat jak v singleplayeru, tak v multiplayerovém klání.