Lucas Thrillville Off the Rails

Thrillville: Off the Rails v sobì nese silný mix zábavy pro celou rodinu. Off the Rail pøesnì odpovídá svému jménu – 20 husí kùži nahánìjících drah je tak fantastických, že každý návštìvník parku, který je vidí, se zmùže jen na jediné slovo: „WHOA!“ Hráèi staví tyto úžasné „WHOA Dráhy“ tak, aby bylo možné pøeskakovat z jedné tratì na druhou, létat vzduchem jako dìlová koule, proskakovat hoøícími kruhy a mnohem více.

Nový zábavný pøíbìh spojuje více než 100 misí spolu s 34 hratelnými multiplayerovými hrami tématického parku a interakci s návštìvníky parku, která je lepší, než kdykoliv pøedtím. Hluboká konverzace umožòuje postupovat pøíbìhem a odhadnout zpùsoby, jak lépe spravovat park. Ale dá se každému návštìvníkovi vìøit?…

Hra nabízí:
– Zažijte fyzickou zábavu v interakci s tématickým parkem, který vytvoøíte.
– Postavte a projeïte se na vlastnoruènì vytvoøených drahách, promluvte si a pobavte se se všemi vašimi hosty a zahrajte si hromady miniher.
– Používejte dotekové pero Nintenda DS novými zpùsoby, abyste vytvoøili horské dráhy.
– Vytvoøte 20 husí kùži nahánìjících Whoa Drah.
– Navštivte 15 tématických oblastí, jako je Battleville, Winterville, Spaceville a Aeroville – všechny jsou rozprostøeny po pìti nových parcích.
– Odlište vaše dráhy ještì více za využití vylepšených možností úprav. Pøidejte na všechny své dráhy pohybující se loutky, kvìtiny a hoøící obruèe.
– Chytøejší hosté, lepší dialogy a pøesnìjší dvoucestná konverzace – to vše dìlá sociální aspekt Thrillville ještì zábavnìjším, než jaký byl døíve.
– Konverzace více sedí k pøíbìhu než v originálním Thrillville.
– Hrajte 34 miniher – 14 nových, 20 vracejících se z originálního Thrillville, ale s novými úrovnìmi.
– DC Studios od základu vytváøí naprosto unikátní Nintendo DS verzi, aby tak co nejlépe využili výhod, které nabízí dotyková obrazovka této pøenosné konzole.