Lucas LEGO Star Wars: The Complete Saga

Hra LEGO Star Wars: The Complete Saga je postavena na základech úspìchu obou pøedchozích LEGO Star Wars videoher a vùbec poprvé umožòuje rodinám projít souboji všech šesti Star Wars filmù v jedné jediné høe.Vývojáøi z Taveller’s Tales plnì využívají unikátních schopností next-gen konzolí, pøidávají nové postavy, nové úrovnì a nové featurky.

Hra nabízí:
– Vyøešte puzzle hádanky, které povzbuzují kreativní myšlení, s využitím týmové práce a jedineèných budovacích situací.
– Pøibývají nové úrovnì, nové postavy a nové featurky, které pøispívají k zábavì, kreativitì a inteligentnímu humoru.
– Nové úrovnì, jako Episoda II, nikdy neobsahovaly bleskové pronásledování nájemného vraha Zama Wessella dále uzavírající celý pøíbìh Star Wars.
– Nové hratelné postavy jako Watto, Zam Wessell, Boss Nass a další rozšiøují celkový poèet na 160.
– Vylepšený Character Customizer poprvé obsahuje všechny postavy z pøedchozí trilogie.
– Nové herní featurky obnášejí vylepšené Force powers, nové power-upy a nový mód Challenge.
– Poprvé mùže každá postava z pøedchozí trilogie stavìt a zároveò používat stroje, které vytvoøí.
– Vstupy Wii citlivé na pohyb vám poskytnou nové úžasné zpùsoby ovládání vašich LEGO Star Wars postav.