Kirby Super Star Ultra

Kirbyho nejvìtší dobrodružství. Utíkejte, plujte a bojujte v této høe jako Kirby, který dokáže pozøít soupeøe a vychrlit je jako hvìzdy. Hlavním momentem hry je ale polykání soupeøù a následné využití jejich schopností proti dalším nepøátelùm. Hra pøináší vylepšenou grafiku a celou øadu dobrodružných momentù, díky nimž se pøi hraní urèitì nebudete nudit.

Kirby Super Srtar Ultra má novou grafiku a plnì renderované scény ktré obsahují mnoho dobrodružstvím, které je èekají na odemèení. Už nikdy nezažijete nudné chvíle, když Kirby utíká, plave, nebo využívá pomocníkù k pøemožení Kinga Dedede a Meta Knighta.

Kirby Super Srtar Ultra obsahuje nové módy jako Revenge of the King and Meta Knight, ale také klasiky jako The Great Cave Offensive and Milky Way Wishes.

Hra také nabízí tøi nové minihry, ovládané pomocí dotykového displeje, které lze hráti ve více než tøech hráèích pøes DS Download Play. A ne jen to, hráèi mohou sdílet Kirbiho dobrodružství také pøes lokální bezdrátovou sí.