Kid Icarus: Uprising (incl.HW Stand+AR Cards)

Návrat andìla, který neumí létat:

Kid Icarus: Uprising je 3D støíleèka, která vám rychle pøejde do krve, protože má pouze tøi ovládací prvky – kruhový ovladaè pro pohyb, dotykový displej k zamìøování a tlaèítko L ke støelbì! Veïte hlavního hrdinu po zemi i ve vzduchu do boje proti odvìkému nepøíteli Meduse a její armádì z podsvìtí.