Journey to the Centre of the Earth 3D

Ve høe Journey to the Center of the Earth mohou hráèi znovu prožít vzrušení z filmu. Budete øídit dùlní vozík, který se vymknul kontrole, plavit se pøes prastaré moøe a snažit se uniknout pøed obrovským gigantosaurem. S využitím unikátního ovládání Nintenda DS mùžete ovládat všechny tøi hlavní postavy z filmu – Trevora, Seana a Hannah. Hra vás provede sedmi svìty z filmu.

THQ tìchto sedm svìtù ještì rozšíøilo a umožòuje hráèùm prozkoumat „Støed Zemì“ mnohem dále, než jak jej spatøí filmoví diváci. Hráèi si také užijí mnoha miniher, ve kterých budou vykopávat dinosauøí kosti a dešifrovat starodávné ruiny.