Hamsterz Life

Hamsterz Life “navazuje” na tradici oblíbených domácích mazlíèkù. Po pejsích, koèkách, ponících a koních se tentokrát stane vaším domácím zvíøecím kamarádem virtuální køeèek. Pokud se o nìho budete dobøe starat, urèitì s ním zažijete spoustu zábavných chvil.