Endless Ocean 2: Adventures of the Deep

Endless Ocean 2 staví na skuteèných zkušenostech z oceánu, jež byly použity i v prvním dílu Endless Ocean. Zatímco první díl se zamìøoval na relaxaci, tento je více cílený na dobrodružství a nebezpeèné výpravy. Jako potápìè budete unikat pøed útoky žralokù, objevovat a prozkoumávat vraky lodí nebo nalézat zapomenuté poklady potopené na moøském dnì. Endless Ocean 2 má mnohem lepší grafiku a potkáte i mnohem více podmoøských živoèichù. Hráè se plnì vnoøí do svìta nespoutaného oceánu a bude ho moci svobodnì objevovat a užívat si všech jeho krás i nebezpeèí.