Donkey Kong Jungle Climber

Král K. Rool je zase jednou zlý a je na Donkey Kongovi, aby se zhoupl do akce. Za použití stejného jednoduchého ovládání, které udìlalo DK: King of Swing pro Game Boy Advance SP tak jednoduše hratelnou a zábavnou záležitostí, se mohou hráèi všech zkušenostních kategorií zhoupnout a vyšplhat do nových výšin, které jsou vytvoøeny duálním displejem Nintenda DS.

Nejenže mód Adventure obsahuje Diddy Konga jako vedlejší postavu, ale hráèi i naleznou nové pohyby, nové pøedmìty a mnoho miniher, které z jsou skuteènì banánové. A nejen to – hra obsahuje i zábavné tutoriály, které jsou pøístupné také v podobì miniher a které nováèkùm umožní pustit se bez potíží do hry.

Pokud mají hráèi náladu spíše na poøádný rachot, mohou se za použití DS Download Play a DS Local Area Network pustit až se tøemi kamarády do zábavného multiplayeru. Mohou vybírat z Donkey Konga, Diddy Konga, Dixie Konga nebo Funky Konga a odstartovat poøádné opièárny.