Donkey Kong Jungle Beat

Pomáháš Donkey Kongovi, nejznámìjší opici na svìtì a jedné z nejproslulejších postav Nintenda, proklestit si cestu džunglí v tomto dobrodružství, které je vìtší než život. Ale nejedná se o klasickou plošinovku. Cílem není jen dostat se na konec úrovnì, ale posbírat co nejvíce banánových bodù provádìním komb, které zvyšují vaše skóre.

Hra nabízí:

  • Pohyby Donkey Konga se díky možnostem ovladaèù Wii Remote a Nunchuku ovládají pohybem – mávejte jimi pro provedení útokù a vyslání zvukových vln na vaše nepøátele!
  • Byly pøidány dvì zbrusu nové úrovnì, které z této hry dìlají témìø povinnou koupi pro fanoušky originálu, stejnì jako pro hráèe, kteøí si chtìjí užít vzrušení z této unikátní hry.
  • Navíc noví nepøátelé, jako dupající Thumpskull a elektrické šoky vydávající Buzzball, nové bonusy a nové zbranì dìlají z této New Play Control! verze hry Donkey Kong Jungle Beat zábavný nový zážitek.
  • A už máváte svým Wii Remote a Nunchukem, abyste si proklestili svou cestu pøes džungli v New Play Control! høe Donkey Kong Jungle Beat, nebo používáte zamìøovaè Wii Remote ke sbírání pokladù v New Play Control! høe PIKMIN 2, brzy v tìchto kreativních a opatrovaných hrách naleznete nový, osvìžující styl…