Cars: Mater-National

Animovaný snímek z dílen spoleènosti Pixar už v podobì poèítaèové hry na Wii jednou zabodoval. Volné pokraèování nabízí osvìdèené vizuální zpracování, návdavkem však pøidává rozlehlejší herní prostøedí vedoucí dále za hranice Kardanové Lhoty, zbrusu nový herní režim „Monster Mode“, šest zcela nových hratelných postav (resp. bourákù) a pak také minihry. Více než dvacet samostatných tématických „závoïáckých“ vsuvek osvìžuje již tak vysokou hratelnost a to nemluvì o podpoøe lokálního multiplayeru!