Bratz The Movie

Je èas, aby dívky Bratz vstoupily na èervený koberec! Pøipojte se ke Chloe, Jade, Sashe a Yasminì pøi jejich rockových show, výšlapech po pøehlídkových molech ve stylových modelech, které jim sami navrhnete, a vydávejte ten nejlepší magazín všech dob! Jejich tvrdá práce je pøivedla k jedineèné šanci stát se hvìzdami jejich vlastního filmu! Zjistìte spolu s nimi jaké to je, stát se záøivou hvìzdou støíbrného plátna!

Hra nabízí:
– Používejte ovládání Wii pro brnkání na kytarové struny a zahrajte svùj originální rockový kousek.
– Spousty populární Bratz hudby se skladbami z TV seriálù a filmù.
– Vstupte na Stylesville Music Academy a nauète se nejžhavìjší skladby Bratz, které lze pøedvést na módních pøehlídkách.
– Vylepšené modely zvíøat: kdykoliv zvíøe vymìòte, najdìte si styl svého mazlíèka a posbírejte rùzné zvíøecí paláce, kde bude vaše rozmazlené zvíøátko žít.
– Hrajte za všechny ètyøi Bratz dívky (Chloe, Jade, Sasha a Yasmin) a zažijte specifická dobrodružství každé postavy.
– Vybrat si mùžete z velkého množství naprosto nových sestøihù vlasù, stylù obleèení, make-upù a doplòkù.
– Prožijte znovu nejoblíbenìjší epizody z TV série Bratz.