Bratz: Girls Really Rock

Ve høe Bratz Girlz Really Rock mùžete hrát jako Cloe, Jade, Sasha nebo Yasmin a vést je na jejich cestì za úspìchem v letním táboøe pro vystupující umìlce. Když se dívky spøátelí, spojí se na životní výstup v soutìži talentù. Hráèky mohou zkoušet v nahrávacím studiu nebo vyjít na pódium a hrát živì na kytaru èi klávesy hudbu ze soundtracku k filmu. Hra nabízí hráèkám možnost využít realistické rtìnky a pudry, aby vypadaly vždy podle posledních módních trendù. Samozøejmostí je i možnost zmìny sestøihu vlasù a jejich barvy. Úžasné nové minihry obsahují skydiving v elegantních pozicích, miniaturní golf, hru na kytaru nebo klávesy a ve studiu nebo živì na pódiu, kde lze také tanèit.