Bomberman DS

Další hra, která naplno využívá unikátních schopností DS. Intenzivní bitva probíhá na obou displejích, hru ovládáte kromì klasických tlaèítek také hlasem. Staèí vykøiknout a vítìzství je jen a jen vaše! Unikátní systém rozpoznání hlasu. Bezdrátový multiplayer až pro 8 hráèù! Rychlé pøepínání mezi displeji. Kultovní Bomberman je zamìøený zejména na multiplayer.

Hra nabízí:
– unikátní systém rozpoznání hlasu

– bezdrátový multiplayer až pro 8 hráèù

– rychlé pøepínání mezi displeji