Blood Bowl

Blood Bowl je brutálnìjší verze amerického fotbalu ve stylu Warhammer Fantasy. Mùžete si vytvoøit vlastní tým plný rùzných fantasy stvoøení. Dnes již legendární hra spojuje strategii se sportovní hrou. Ve høe je dovoleno vše ve smyslu úèel svìtí prostøedky. Neohlížíte se na pravidla, pravidla si tvoøíte sami. Rozhodující je vyhrát!