ATV Quad Frenzy

Kaskadérské kousky a zbìsilá rychlost v ATV Quad Frenzy Vám rozžhaví Nintendo DS.
Na více jak 25 rùzných závodních drahách jsou vaši konkurenti pøipraveni opustit vás v prachu a vy tak získáte ATV zkušenosti, o jakých se vám na pøenosném herním systému ani nesnilo.

Hra nabízí:
– Vyberte si ze šesti rùzných stylù všech terénních vozidel, každý s rùznými statistikami a schopnostmi.
– Pronásledujte své protihráèe a ujmìte se vedení ve více jak 25 unikátních prostøedích.
– Závoïte v pìti rùzných herních módech: Zkušební mód, Rychlý závod, Mistrovství v závodním okruhu, Mistrovství ve stylu jízdy a Multiplayer mód „kolo na kolo“.
– Upgradujte si mezi jednotlivými závody svou ètyøkolku za peníze, které jste získali za výhru v závodì.
– Vezmìte svého kamaráda a bojujte „kola na kola“ v multiplayer módu prostøednictvím bezdrátové pøipojení.
– Pro zvýšení závodního vzrušení si mùžete pøidat jako hudební kulisu osm tématických skladeb.
– Doteková obrazovka plní øadu rùzných funkcí, na horním displeji pak máte uvedenu mapu, výbìr akrobatických kouskù, rychlomìr a další dùležité znaky..