Academy of Champions: Football

Academy of Champions: Football je nejúžasnìjší fotbalová akademie ze všech. Legendární fotbalista Pelé jako øeditel akademie vám pomùže v cestì za vaším snem, stát se špièkovým fotbalistou. Nauète se a používejte neuvìøitelné triky…