WWE Smackdown vs Raw 2009

Velké svaly, velké øeèi, velké reflektory a velká show. To je wrestling, pøátelé! Jak promìnit stávající hvìzdy wrestlingového nebe v nehynoucí legendy? Nejlépe v titulu WWE SmackDown vs. Raw 2009 pro Nintendo DS.

Každá z postav pøitom bude moci svého protivníka zparalyzovat až osmdesáti úèinnými chvaty. Boj se neomezuje jen na kontaktní použití horních a dolních konèetin – dojde i na židle, vysoké skoky z lanoví lemujícího zápasištì i nevybíravì zostuzující verbální masáž! Budete-li úspìšní v singleplayerovém režimu kariéry, odmìnou se vám dostane nových hratelných postav i zpøístupnìní exkluzivních wrestlingových arén!