WWE Smackdown Vs Raw 2008

Jak promìnit stávající hvìzdy wrestlingového nebe v nehynoucí legendy? Nejlépe v titulu WWE SmackDown vs. Raw 2008, který pouze na Wii vyniká geniálnì navrženým ovládáním sázejícím na osvìdèenou kombinaci WiiMotu a nunchaku. Multiplayer je neodmyslitelnou souèástí každé správné bojovky, zde však tvùrci nepodcenili ani kariérní režim, který postupnì nabízí nové bojové arény, další pøedmìty které mùžete interaktivnì zapojit do velkolepé wrestlingové show a pochopitelnì i další hratelné postavy.