Dance Juniors

Zamilovali jste si populární hudební titul Just Dance? Ubisoft pøichází s další verzí, tentokráte pro dìti, Dance Junior.

Dìti milují tanec a nyní mají koneènì svou vlastní taneèní hru! V podstate jednoduchá hra, kterou zvládnì každý intuitivnì ovládat, bláznivé choreografie a oblíbené hity.

Herní vlastnosti

  • Více než 40 šílených choreografií od profesionálních taneèníkù
  • Nesmrtelné popové hity nahrané pøímo dìtmi
  • Písnì pro vaše nejmladší na které mùžou tanèit v teple domova
  • Hity z populárních dìtských poøadù

Mùžete si vybrat ze 4 playlistových kategorií: Animal, Party, Funny a Vacation a nebo vymyslet své vlastní.

Dance Junior nabízí dìtem nejzábavnìjší taneèní zážitek!

Z tracklistu se nabízí napøíklad: All Star, Beautiful Life, Celebration, The Chicken Dance, The Hamster, Haven’t Met You Yet, Holiday, Jungle Boogie, Kids In America, Kung Fu Fighting, Macarena, Mickey, Shake It, Who Let The Dogs Out, YMCA, Hot Potato, Can You (Point Your Fingers And Do The Twist?) The Monkey Dance, I Like To Dance, Old MacDonald Had a Farm, Pop Goes the Weasel