Wario Ware: Smooth Moves

Už na GBA i Nintendu DS byla kolekce mnoha zábavných miniher nevídanì chytlavou a soutìživou kratochvílí! A co teprve verze pro Wii vybavená dùmyslnou podporou bezdrátového ovladaèe a kladoucí dùraz na spoleènou hru více hráèù! Žádná složitá pravidla, žádné zdlouhavé tutoriály! Pouze skvìlá zábava!

Pokud existuje herní série, který svou filozofií i ovládáním boøí zažitá klišé, je to právì WarioWare. Verze pro Wii s podtitulem „Smooth Moves“ nabídne na dvì stovky jednoduchých a srozumitelných miniher, u kterých se budou bavit nejen samotní hráèi, ale i pøihlížející okolí. Základem je samozøejmì ovládání tìžící z bohatých možností revoluèního Wii ovladaèe. Pokud hledáte ideální a chytlavou zábavu, která si svou pøímoèarostí a neuvìøitelnou zábavností podmaòuje publikum bez rozdílu vìku, pohlaví a hráèských zkušeností, nemùžete zvolit lépe. Existuje-li jeden zaruèenì spolehlivý zpùsob, jak rozjet a oživit každou párty, je to právì WarioWare: Smooth Moves!