Tony Hawk’s Motion

Tony Hawk´s Motion je pokraèování slavné skejácké serie na NDS. Poprvé v historii této série se postavíme na snowboard a budeme brázdit napøíklad Alpské svahy. Samozøejmì si zajezdíme i na klasickém skateboardu a to v takových velkomìstech jako je Dubaj, Tokio èi Vermont. Inovací je skuteènost, že zde bude hráèùm umožnìno ovládat svého jezdce prostøednictvím pohybového senzoru. Další novinkou je “Hue Pixel Painter”.