Tom Clancy’s Ghost Recon

Populární akèní stealth akce Ghost Recon se poprvé pøedstavuje na platformì Wii. Poté, co byl vyložen v Moskvì a oddìlil se od zbytku svého týmu, musí vojáci Hibbard a Booth fungovat jako jeden – obsadit tým, opírajíce se o místní milice, a probojovat si svou cestu ve mìstì zamoøené nepøáteli. Budou muset používat jejich moderní zbranì a výcvik, aby si zajistili svou šanci.

Herní vlastnosti:

  • opravdové zkušenosti vojenských jednotek: 12 misí s vysokou intenzitou boje, taktické infiltrace a WOW momenty, z norských vesnic do ulic Moskvy. Bez ohledu na vaše dovednosti, je Ghost Recon na Wii navržen pro širokou škálu hráèù, od pøíležitostných až po hardcore hráèe.
  • Co-op multiplayer: Dva hráèi mohou hrát na jedné obrazovce, aby byl zážitek pøirozenìjší, více intuitivní a více spoleèenský než kdy jindy.
  • režim Arcade: Hrajte v kooperativní módu a porovnejte si své skóre on-line