The Conduit

The Conduit je FPS o støílení maranù bìhem invaze do Ameriky. V roli agenta Forda budete odhalovat konspiraci, která za invazí stojí a hlavnì kosit stovky alienù, kteøí se mají údajnì chovat docela inteligentnì. Obèas natrefíte na nìjaký lehký puzzlík a pokud vývojáøi z High Voltage nekecají, budete hlavnì obdivovat krásu grafiky a speciálních efektù.