The adventures of TINTIN the game

Vzpomínáte si na Tintina, neohroženého reportéra z pùvodních komiksù od Hergého? Hra The Adventures of Tintin: The Game vás zavede na nekonèící cestu jeho dobrodružným svìtem. Znovu se ponoøíte do objevování okouzlujícího a tajuplného prostøedí, vèetnì lodi Karaboudjan kapitána Archibald Haddocka, paláce Omara Ben Salaada nebo exotického mìsta Bagghar a prožijete mnoho jeho vzrušujících dobrodružství ve høe The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn

Kromì sólových dobrodružství, se vám nabízí i kooperativní úkoly, které pøedstavují i klasické postavy z Tintinových dobrodružství. Hráèi mohou i spolupracovat na speciálních multiplayerových mapách.

Ubisoft na této høe spolupracuje spoleènì se Stevenem Spielbergem a Petrem Jacksonem, kteøí pøipravují filmovou verzi

Herní vlastnosti

  • Hrajte jako Tintin, Snowy, kapitán Haddock nebo za další 3 odemknutelné postavy, z nichž každý má svou osobnost a jiné schopnosti.
  • Cestujte po svìtì a objevujte více než 20 prostøedí které znáte jak z filmu tak i mimo nìj, jako loï kapitána Haddock Karaboudjan, mìsíèní pouští severní Sahary, exotické mìsto Bagghar, a další.
  • Hrájte v singleplayeru a prožijte hlavní momenty filmu
  • Bavte se v coop režimu pro 2 hráèe a hrajte spoleènì se svými pøáteli, aby vám pomohli odhalit zapeklitá tajemství! Experimentujte se schopnostmi vaší postavy, sbírejte poklady a získávejte nové pøevleky a mapy.
  • Soutìžte v Challenge Mode a hrajte proti AI ve specifických výzvách
  • Více než 20 hodin hraní
  • Pilotujte letadlo skrze bouøi, proplavte podmoøskou jeskyní, bojujte s meèem 17. století a øešte detektivní zápletky a hádanky

TRAILER KE SHLÉDNUTÍ ZDE