Tetris Party Deluxe

Základní charakteristika
Pøed více jak ètvrt stoletím odstartovala tato logická hra herní horeèku, jakou svìt doposud nevidìl. Originál napomohl pøed více jak dvaceti lety prosadit pradìdeèka Nintenda DS, Game Boye, do rukou hráèù. Letos pøinese Nintendo pro Wii zbrusu nové vydání Tetrisu, jaké si rok 2010 zaslouží. Ponese název Tetris Party Deluxe a hodlá od 3. záøí svými dvaceti herními variantami, multiplayerovou akcí a online souboji nadchnout nejen fanoušky Tetrisu z masa a kostí, ale i nováèky, kteøí tuto legendu doposud neznají.

Ovládání a multiplayer
Verze pro kapesní systémy Nintendo DS se neobešla bez zbrusu nových módù a bohatého multiplayeru, který èitá celých osm odlišných módù. Hrát mùžete jak prostøednictvím lokálního multiplayeru, kdy postaèí jen jedna cartidge s hrou (ostatní hráèi si potøebná data stáhnout prostøednictvím položky DS Download Play), tak online prostøednictvím bezplatné služby Nintendo Wi-Fi Connection. A stejnì jako u Wiièkové verze i v kapesní verzi mùžete se svými soupeøi chatovat skrz zabudovaný mikrofon. Kdo Tetris zná, bude Tetris Party Deluxe milovat. A kdo tuto slavnou logickou hru doposud nepoznal, bude koukat jak dokáže tak snadný jako geniální herní princip zaujmout stejným zpùsobem jako pøed 25ti lety.